top of page

TOUZANI FOUNDATION

Algemeen Nut Beogende Instelling

De TOUZANI FOUNDATION is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 

Statutaire naam:

Touzani Stichting

RSIN: 852623471
 

Postadres

Postbus 24293

3007 DG Rotterdam

Bezoekadres

Heer Arnoldstraat 33

3073 KB Rotterdam

Telefoon: 010-3403535
Emailadres: info@touzanifoundation.nl

 

Doelstelling

Jongeren kansrijker maken door ze een groter netwerk aan te bieden. Jongeren een plek geven waar zij “erkenning” krijgen voor datgene wat zij doen. Lokale rolmodellen intern opleiden om uitbreiding en continuïteit te waarborgen.

Verder bieden we hulp aan bij de zoektocht naar de juiste opleidingen in het voortgezet onderwijs.

Jongeren vanaf 14 jaar worden ook gevraagd om mee te werken aan commerciële projecten (van TouzaniFC) om hun CV op te bouwen. Denk aan opdrachten voor ING Only Football, KNVB Het Tofste Pleintje & promotiefilms voor het Havenbedrijf Rotterdam.

Wat wij doen​

We maken de kinderen fitter, leren ze om hun talenten te ontwikkelen, doelen na te streven en kansen te grijpen, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en laten zich onderdeel voelen van een groter geheel. Soufiane Touzani, zijn netwerk en de inzet van media vormen de basiselementen van onze aanpak.

Kinderen hebben plezier in het oefenen en spelen van wedstrijdjes en werken gaandeweg aan conditie, discipline en sociale omgang.

Media: kinderen leren zich te presenteren voor de camera. Zo verbeteren we hun zelfvertrouwen en inlevingsvermogen. Ook leren zij beter samen te werken.

Community/netwerk: deelname aan de Touzani School zorgt ervoor dat kinderen en jongeren onderdeel zijn van iets stoers en groots. Ze komen in aanraking met lokale en landelijke rolmodellen, bedrijven, maatschappelijke organisaties waar zij van huis uit geen toegang toe hebben. Dit geeft een goed gevoel en biedt bovendien mogelijkheden voor stages, (bij)banen, aansluiting bij sportverenigingen e.d.

Bestuurders

Voorzitter: Jelte Hacquebord

Penningmeester: Hasan Genc

Algemeen bestuurslid: Nick van Bremen

Beloningsbeleid

Zoals bepaald in de statuten van de stichting Touzani Foundation ontvangen de bestuursleden geen beloning of salaris voor hun werkzaamheden welke zij verrichten voor de stichting. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn geheel belangeloos en vrijwillig.

De stichting Touzani Foundation heeft een tweetal projectleiders welke in dienst zijn van de stichting. Daarnaast heeft de Touzani Foundation nog zes trainers afkomstig van de Touzani School in dienst.

Jaarrekeningen

bottom of page